Størrelse på klubb og krets, medlemstall

Hockeynorge på kryss og tvers, alt som ikke dekkes av "Get-Ligaen, 1.divisjon og A-landslaget"

Innlegg: 422
Registrert: 29. Januar 2013 19:12
InnleggSkrevet: 11. November 2016 13:49
Fjella skrev:
Freezing skrev:

Ville berre takke deg for ekstra grundig innsats og gode analysar. (Det gjeld mange innlegg, så at det her er innhasldslaust i sitatet mitt, tyder ikkje manglande innhald, tvert i mot). Beste helsing frå Santa Maria, Isla de Sal, Kapp Verde.


Takk

Innlegg: 202
Registrert: 13. April 2015 19:04
InnleggSkrevet: 12. Januar 2017 20:52
Det er ikke alltid antallet, men potensialet, motivasjonen og treningskapasiteten til spillerne som er viktig. Det er ikke slik at et stort antall spillere, sikrer et høyere nivå blant de "beste" spillerne. Rammebetingelser, ressurser, trenerkvaliteter og god matching, er også en viktig forutsetning for at spillerne skal lykkes som elitespillere.

En av topptrenerne i Sverige hevdet at norske klubber fulgte dårligere opp talentene blant elitespillere fra U 15 - 17 enn svenske klubber. En vanlig oppfatning blant trenere i Norge er at elitespillerne i aldersbestemte lag, skal ha tilnærmet den samme treningen. Dette begrunnes med at ingen vet hvilke spillere som utvikler seg til elitespillere i Get ligaen eller eventuelt Allsvenskan (SHL) før spillerne er kommet opp i 18 års alderen. Dette er en missforståelse, fordi ekstreme spilleregenskaper gjør seg gjeldende allerede i 15 års alderen. I denne aldersgruppen har nemlig de fleste spillerne gjennomgått en betydelig utviklingsprosess. Selv om svært mange fysiologiske egenskaper framdeles kan forbedres, vil blant annet anatomiske egenskaper og muskeleksplosivitet hemme spillernes utviklingsmuligheter. Små, temposvake spillere med dårlig eksplosivitet og skøyteteknikk, bør derfor vurdere å droppe elitespill på et tidligere tidspunkt.

Dessverre er det alt for mange spillere i 15 - 16 års alderen som ser på breddelagsspill som et nederlag, og glemmer at ishockey for de fleste er en fritidsaktivitet som skal gi positive opplevelser. Det er nemlig fysisk og psykisk krevende for både spillere og foreldre å leve på en illusjon om elitespill. Trivsel, treningsmottakelighet, talent og utviklingspotensiale, bør derfor være et grunnlag for å satse som elitespiller. For ordens skyld vil jeg tilføye at det er uansvarlig av foreldre å presse sønner og døtre igjennom elitesatsing, dersom de overnevnte forutsetningene ikke er til stede. Dette kan mange seniorspillere underskrive, som sliter på innbytterbenken i 1. divisjon eller Get ligaen til tross for 15 - 20 år med ishockeytrening og spill. Selv om de har forsømt sitt sosiale liv og utdanning til fordel for en ishockeykarriere, sitter dessverre mange ribbet tilbake med forhåpentligvis noen "gode" minner.

Dersom spillerne skal leve av ishockey, er det ikke tilstrekkelig med kun god trening - fordi gener og ekstreme personlige egenskaper er vel så viktig. Svenske trenere har innsett dette, og har talentspeidere som ser etter flere ting enn hvor mange poeng en spiller produserer for hver sesong. Mange poengplukkere på U 15 - 17 lag, vil nemlig møte atskillig tøffere vilkår som juniorspillere. Den norske trenerstand må derfor tilegne seg større kunnskaper om spilleranalyse, for ikke å satse på "feil" spillere og forsømme enkelte talenter og gi andre spillere urealistiske forventninger.

Det er ille at norske 15 - 17 åringer som ifølge svenske topptrenere hevder seg på treningsleir sammen med svenske juniorspillere, ikke alltid blir satset på av sine moderklubber eller kretslag i Norge. Men det er enda verre å la en bråte med spillere leve på et luftslott, for at noen utvalgte 1 prosentspillere skal lykkes med sine karrierer og tjene store penger. :idea:

Innlegg: 422
Registrert: 29. Januar 2013 19:12
InnleggSkrevet: 17. Januar 2017 15:32
Ottos skrev:Det er ikke alltid antallet, men potensialet, motivasjonen og treningskapasiteten til spillerne som er viktig. Det er ikke slik at et stort antall spillere, sikrer et høyere nivå blant de "beste" spillerne. Rammebetingelser, ressurser, trenerkvaliteter og god matching, er også en viktig forutsetning for at spillerne skal lykkes som elitespillere.

Det er ille at norske 15 - 17 åringer som ifølge svenske topptrenere hevder seg på treningsleir sammen med svenske juniorspillere, ikke alltid blir satset på av sine moderklubber eller kretslag i Norge. Men det er enda verre å la en bråte med spillere leve på et luftslott, for at noen utvalgte 1 prosentspillere skal lykkes med sine karrierer og tjene store penger. :idea:


Hvis vi kun tenker toppspillere så er jeg isolert sett enig at det ikke er antallet som nødvendigvis avgjør om man får fram gode hockeyspillere.
Men; mange idrettstalenter har potensiale for å bli gode utøvere i flere sporter. Hvis ikke norsk ishockey er en attraktiv sport å gå inn i og å så bli værende i, fordi klubbene ikke rekrutterer godt, ikke har gode trenere, oppfølging av alle, driver med kvalitet etc. så vil norske hockey miste/ikke få så mange talenter og dermed går man glipp av potensielt gode spillere. Rekrutterer man 10 stk så skal man ha mer flaks for at alle 10 av disse blir habile spillere enn å finne 10 gode spillere blant 50 stk. Det betyr ikke at ikke de 40 andre også skal få en god opplevelse av sporten.

Har man flere utøvere er det også lettere å differensiere når man ønsker det, og hvis spillerne ønsker det. Har man nok til å ha minst to lag så finner man lettere sitt nivå og kan utvikle seg i riktig mestringstempo, enn om man er kun 14 stk og alle MÅ spille i A serien. (eller man må sitte på benken i A-serien, fordi det er eneste tilbud)
Dess flere med gode erfaringer og minner fra ishockeyen, dess flere anbefaler sporten og man får "nytt blod" inn i sporten både på banen og tribunen. Nye gode spillere kan godt komme fra å være sønn av en middels god hockeyspiller med gode opplevelser i sporten eller sønn av en som har vært habil i en annen sport men finner ishockeyen som sunn og god.
Gode opplevelser og det å ha vært innom sporten, rekrutterer også publikum, ledere og potensielle sponsorer.
Dette gjør det igjen også mulig å ta seg bedre av de beste.
Nåløyet er trangt hvis man vil opp på topp 1% i verden eller Europa, enig med deg der, men norsk hockey bør ha som mål å utvikle spillere til alle nivåer, og da vil man også kunne få utviklet de beste. Men får man kun fatt i 6-9 stk i hele årsklassen i sin by når de er 5 eller 6 år(fordi det er greiere å ha få og ikke minst vinne på U8 nivå), da driver man i større grad lotteri enn spillerutvikling mhp å lykkes.
Sportsjef Salsten har også sagt at nyere undersøkelser viser at de nest beste/lagkamerater er viktig for at de beste skal lykkes. Dette innebærer at de faktisk har noen å spille med, når de er U15. Det er flere såkalt "gode årganger" i klubber i norsk hockey som har sittet igjen med 8-9 mann når de er U15/U16 og slitt med å stille lag og få nok folk/kvalitet på trening.

Vi har mange eksempler på at tidlig selektering når de er 15 ikke nødvendigvis viser hvem som når lengst, selv om man sikkert kan også se hvem som har godt potensiale da. Ikke tvil. Men norske get klubber (så vel som 1. div klubber) trenger ikke bare de spillerne som er blant topp 1% i Skandinavia. Så vi bør ikke ha råd til å skalte bort de andre og ikke la de få gode opplevelser med sporten. Men igjen, så mener jeg at det også er lettere å gi et profesjonelt differensiert opplegg hvis man har flere spillere og kan nivå dele. Foreldre trenere gjør feil i valg, men såkalte gamle toppspillere som er trenere gjør også sine utvalgsfeil, så store valg når de er 15 kan være risky. Men differensiering og riktig oppfølging kan være riktig, så lenge man får god oppfølging på de ulike nivåene. Og ser man på Norges to NHL spillere så var vel heller ikke det soleklare valg at det var de to som skulle dit fra sine årsklasser.

Innlegg: 202
Registrert: 13. April 2015 19:04
InnleggSkrevet: 18. Januar 2017 01:58
Et reflektert svar Freezing.
Du har fullstendig rett i at norsk idrett og ishockey, behøver mange utøvere på et hvert nivå. Ingen ishockeyspillere blir heller gode uten mange lagspillere, som kan bidra til deres utvikling. Det er ikke et problem så lenge spillerne trives med å trene og spille kamp hver dag fra de er i 15 års alderen. Problemet oppstår når spillerne syntes at det blir så store krav og forpliktelser, at det går ut over deres trivsel, sosiale liv og utdanning. Hvorfor er det så viktig at flest mulig spillere ønsker å satse på elitespill ? Jo, fordi interessen for idretten vil avta, dersom spillerne ikke presterer. Dersom spillerfrafallet er høyt, bør trenere og ledere vurdere om klubben ikke må redusere sitt ambisjonsnivå. En indikasjon på at prestasjoner har blitt viktigere enn trivsel, er når spillerne selv syntes at det er et nederlag å spille på et breddelag. Når det gjelder 1 % spillerne som har talent og utviklingspotensiale til å kunne leve av idretten sin, bør disse spillerne følges opp på et tidligere tidspunkt enn i dag. Elitesamlinger eller trening sammen med eldre spillere, kan derfor ha større betydning for utviklingen enn å spille samtlige kamper for sitt lag. Jeg deler også din oppfatning om at differensiering praktiseres i en rekke ishockeyklubber i dag, men dessverre er utvalgskriteriene for dårlige. Dersom trenere hadde hatt bedre kompetanse i spilleranalyse, hadde det ikke bare vært poengplukkerne som fikk anledning til å spille opp eller delta på elitesamlinger. Mange norske trenere ser nemlig ikke skogen for bare trær, nettopp fordi de ikke vet hva de skal se etter i en spiller. Vi bør derfor se nærmere på hvordan trening og spillerutvikling foregår i vårt naboland. Kanskje er det ikke nødvendig å tviholde på kølla med begge hendene, men forsøke nye treningsmetoder og prioriteringer ?

Innlegg: 838
Registrert: 06. April 2012 11:57
InnleggSkrevet: 14. April 2017 21:04
Inspirert av diskusjon under U18-VM om antall utøvere, kikket jeg litt videre.

Angående antall lisenser har det vært en slående utvikling.
2013: 6899 v 2016: 8635. Det er en økning på over 20%.

Angående aktive medlemmer har jo det vært grundig dokumentert over. Men likevel:
I 2013 var det 12 842 (2048) utøvere. I 2015 var det 14645 (2418), tallene for 13-19 år i parentes. Økning på alle fronter. Rogaland med sterk fremgang, men også Oslo går fremover. Interessant er at Nord-N og Østfold har noe tilbakegang.

Jeg mener fortsatt mye må gjøres bedre - slapp av DC! - men dette er da meget bra?

Innlegg: 648
Registrert: 12. November 2011 20:08
InnleggSkrevet: 06. August 2017 22:45
Stemmer det at det finnes 28 000 aktive bandyspillere i dette landet*? Bandyforbundet får jo også mer i støtte (14 mill vs 12 mill) fra NIF enn hockeyen, og antar da at det er basert på de tallene. https://www.idrettsforbundet.no/globala ... 016_lr.pdf (*"Tabellen viser antall aktive medlemmer i særforbundene per 31.12.2015 fordelt på aldersgrupper og kjønn."

I så fall har de 28 000 aktive medlemmene gjort et dårlig jobb med å markedsføre idretten sin i media. Har ikke helt tro på at dette er reelt: http://arkiv.bandyforbundet.no/bandy/st ... istikk.asp - de snakker heller ikke så høyt om det på egne hjemmesider.
Brukerens avatar
Innlegg: 3285
Registrert: 08. August 2011 23:01
Bosted: Golanhøyden
InnleggSkrevet: 07. August 2017 13:00
I så fall må det vel være alle aktive som sorterer under Norges Bandyforbund, dvs inkludert innebandy.
®

Innlegg: 648
Registrert: 12. November 2011 20:08
InnleggSkrevet: 07. August 2017 13:06
Takk. Det var nok forklaringen.

Innlegg: 838
Registrert: 06. April 2012 11:57
InnleggSkrevet: 06. Mai 2018 17:27
Sjekk disse tallene fra 2017.

http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/ ... f-players/

Vi står med 9000 spillere.

I 2013 hadde vi drøye 6000.

https://www.sbnation.com/2013/8/23/4650 ... key-growth

Det er jo en vanvittig utvikling.
Brukerens avatar
Innlegg: 3220
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 09. Mai 2018 18:12
AMK79 skrev:Sjekk disse tallene fra 2017.

http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/ ... f-players/

Vi står med 9000 spillere.

I 2013 hadde vi drøye 6000.

https://www.sbnation.com/2013/8/23/4650 ... key-growth

Det er jo en vanvittig utvikling.


Det går fremover.
Fra årsberetningen for forrige sesong, 2016-2017.

https://www.hockey.no/globalassets/ting ... 016-17.pdf
REKRUTTERING
Det er løst 9101 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (8635). Økningen er betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått flere ishaller de siste sesongene. Vi har en utfordring med å begrense frafallet for gutter i aldersgruppen 12 - 13 år.

Hva synes du om årsberetningen forøvrig?

Innlegg: 838
Registrert: 06. April 2012 11:57
InnleggSkrevet: 10. Mai 2018 11:29
DonCherry skrev:
AMK79 skrev:Sjekk disse tallene fra 2017.

http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/ ... f-players/

Vi står med 9000 spillere.

I 2013 hadde vi drøye 6000.

https://www.sbnation.com/2013/8/23/4650 ... key-growth

Det er jo en vanvittig utvikling.


Det går fremover.
Fra årsberetningen for forrige sesong, 2016-2017.

https://www.hockey.no/globalassets/ting ... 016-17.pdf
REKRUTTERING
Det er løst 9101 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (8635). Økningen er betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått flere ishaller de siste sesongene. Vi har en utfordring med å begrense frafallet for gutter i aldersgruppen 12 - 13 år.

Hva synes du om årsberetningen forøvrig?


Beretningen har sterke og svake sider. Den er alt for deskriptiv og ramser opp aktiviteter uten i nevneverdig grad analysere og vurdere. Vi gikk ikke til kvart i VM og U20/18 rykket ikke opp til tross for at dette er uttalte mål. Da må en analysere hvorfor og eventuelt diskutere tiltak. Det er også en målsetning om 12 haller vedtatt eller bygget før 2019. Jeg teller kun 7 (uten at det nødvendigvis er så galt) og da bør dette også diskuteres. På den positive siden synes jeg rapporten bærer preg av høy aktivitet og nokså god styring, og sammenligner man med rapporten fra 11/12 virker det nokså mye mer profesjonelt. Oppgangen i lisenser fra 6000 til 9000 på 6 år er nesten sensasjonell. Gir lisensveksten mer penger i NIHF-kassa? Jeg tror for øvrig at denne utviklingen vil fortsette med nye haller i Asker, Fredrikstad og Oslo. Vet noen om den gamle askerhallen skal rives, slik tilfellet er med Stjernehallen?
Brukerens avatar
Innlegg: 3220
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 11. Mai 2018 10:15
AMK79 skrev:Beretningen har sterke og svake sider. Den er alt for deskriptiv og ramser opp aktiviteter uten i nevneverdig grad analysere og vurdere. Vi gikk ikke til kvart i VM og U20/18 rykket ikke opp til tross for at dette er uttalte mål. Da må en analysere hvorfor og eventuelt diskutere tiltak. Det er også en målsetning om 12 haller vedtatt eller bygget før 2019. Jeg teller kun 7 (uten at det nødvendigvis er så galt) og da bør dette også diskuteres. På den positive siden synes jeg rapporten bærer preg av høy aktivitet og nokså god styring, og sammenligner man med rapporten fra 11/12 virker det nokså mye mer profesjonelt. Oppgangen i lisenser fra 6000 til 9000 på 6 år er nesten sensasjonell. Gir lisensveksten mer penger i NIHF-kassa? Jeg tror for øvrig at denne utviklingen vil fortsette med nye haller i Asker, Fredrikstad og Oslo. Vet noen om den gamle askerhallen skal rives, slik tilfellet er med Stjernehallen?


Da er vi to som leser beretningen på samme måte. Hva er meningen med klart uttalte mål som faktiske resultat ikke måles opp mot?

Det med å telle både vedtatte haller og haller bygget er en litt småidiotisk greie. Haller gir ingen effekt før de er faktisk bygget og åpnet. Ved å telle både vedtak og bygget kan forøvrig enkelte haller telles i to perioder, vedtatt i en og bygget i neste. Kontinuitet kan også gå tapt. Var det en 4 års periode? Da hjelper det lite å sitte der fjerde året å se at en er langt unna å nå målet.

Innlegg: 359
Registrert: 11. September 2011 14:22
InnleggSkrevet: 13. Mai 2018 08:49
AMK79 skrev:
DonCherry skrev:
AMK79 skrev:Sjekk disse tallene fra 2017.

http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/ ... f-players/

Vi står med 9000 spillere.

I 2013 hadde vi drøye 6000.

https://www.sbnation.com/2013/8/23/4650 ... key-growth

Det er jo en vanvittig utvikling.


Det går fremover.
Fra årsberetningen for forrige sesong, 2016-2017.

https://www.hockey.no/globalassets/ting ... 016-17.pdf
REKRUTTERING
Det er løst 9101 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (8635). Økningen er betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått flere ishaller de siste sesongene. Vi har en utfordring med å begrense frafallet for gutter i aldersgruppen 12 - 13 år.

Hva synes du om årsberetningen forøvrig?


Beretningen har sterke og svake sider. Den er alt for deskriptiv og ramser opp aktiviteter uten i nevneverdig grad analysere og vurdere. Vi gikk ikke til kvart i VM og U20/18 rykket ikke opp til tross for at dette er uttalte mål. Da må en analysere hvorfor og eventuelt diskutere tiltak. Det er også en målsetning om 12 haller vedtatt eller bygget før 2019. Jeg teller kun 7 (uten at det nødvendigvis er så galt) og da bør dette også diskuteres. På den positive siden synes jeg rapporten bærer preg av høy aktivitet og nokså god styring, og sammenligner man med rapporten fra 11/12 virker det nokså mye mer profesjonelt. Oppgangen i lisenser fra 6000 til 9000 på 6 år er nesten sensasjonell. Gir lisensveksten mer penger i NIHF-kassa? Jeg tror for øvrig at denne utviklingen vil fortsette med nye haller i Asker, Fredrikstad og Oslo. Vet noen om den gamle askerhallen skal rives, slik tilfellet er med Stjernehallen?

Askerhallen skal bestå og restaureres.Her forøvrig hørt snakk om at det blir forsinkelser på byggestart

Innlegg: 76
Registrert: 15. Oktober 2013 10:14
InnleggSkrevet: 13. Mai 2018 23:45
AMK79 skrev:Sjekk disse tallene fra 2017.

http://www.iihf.com/iihf-home/the-iihf/ ... f-players/

Vi står med 9000 spillere.

I 2013 hadde vi drøye 6000.

https://www.sbnation.com/2013/8/23/4650 ... key-growth

Det er jo en vanvittig utvikling.


Det som er interessant er jo om i hvilken aldersgruppe denne økningen er. Hjelper lite hvis den største økningen er i oldboys.
Forrige

Gå til Hockeynorge

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester