Nye Jordal Amfi

Hockeynorge på kryss og tvers, alt som ikke dekkes av "Get-Ligaen, 1.divisjon og A-landslaget"
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 18. Juni 2015 20:07
Oslo kommune har teke til å planleggje Nye Jordal Amfi, men det skulle ein ikkje tru. Lite finst her inne og lite om dette finn vi i media. Her er det eg fann. Kommunen har fire alternativ:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og ... rdal-amfi/
Alternativ 1 (Forslagsstillers alternativ) Jordal Amfi rives og erstattes med ny ishall.
Alternativ 2 Jordal Amfi bevares, ny ishall oppføres på grøntområdet nordøst på planområdet.
Alternativ 3 Jordal Amfi bevares, ungdomshallen rives og erstattes med ny ishall.
Alternativ 4 Jordal Amfi bevares, flerbrukshallen i sydvest rives og erstattes med ny ishall.
Kommentar:
Alt 1: Kommunen går altså inn for full raseringa av Jordal Amfi, det einaste alternativet som krev det.
Alt 2: Det er mogleg at byråkratane har vortne retningsville i rusen frå rivingsplanane. Området ligg ikkje nordaust for amfiet, men mot aust-søraust. I alle fall er dette det einaste forslaget som aukar talet på ishallar utan å øydeleggje for andre idrettslag.
Alt 3: Det kan bli ein ny fin arena der Ungdomshallen står, så får dei som held til der trene på eit renovert Jordal Amfi. Vi bergar kulturarven.
Alt 4: Lite sannsynleg at nokon kan tenkje seg å rive ein så ny hall.
Alt. 1 kan vi berre gløyme med ein gong, for det slepp ikkje igjennom av riksantikvaren. Greitt nok, vi har jo alternativ 2 som er heilt uproblematisk, trudde eg, med så las eg noko av det mest utrulege eg har sett på prent. Dette område som er nedbygd av idrottslanlegg og asfalt til parkering (i sør) er definert som park! Kommunen talar til og med om at den forne Hovinbekken skal sikle gjennom dalen. Likevel, eg vil tru vitet sigrar, det blir omregulering, og alt 2 kan gjennomførast. Den nye ishallen bør byggjast saman med Jordal Amfi i ein heilskap, slik at desse hallane også kan drivast om ein heilskap. Dette er også bra for Vålerenga for då må ein kunne bruke Jordal Amfi under byggjeperioden, og ta i bruk den nye når han er nok ferdig til det. Så blir det å sikre Jordal Amfi, men berre som treningshall for framtida.

Innlegg: 7457
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 18. Juni 2015 23:01
Ser ut til at man stilt siktet inn på 6000 plasser, nøyaktig det samme som IOC hadde som krav til "Hockey 2" (Hockey 1 skulle ha plass til 12000).

Jeg mener arenaen burde ha minst 10-12000 plasser under hockeykamper. Håndballforbundet og fotballforbundet vurderer sammen å kjøpe Telenor Arena slik at den bare skal brukes til idrett. Mener dette gir mulighet for å trekke flere av arrangementene som nå har gått på Telenor Arena til Nye Jordal Amfi. Men da må NJA bygges større, kanskje med minst 10-12000 plasser på hockey, 14-16000 plasser på konserter. Bygger man mindre enn Oslo Spektrum er man på samme marked for konserter og events.

Oslo by trenger en storstue. Helsinki har Hartwall Arena, svenskene har Globen og Malmø arena, mens danskene nå bygger Royal Arena og de har allerede Boxen Arena i Herning. Bygges Nye Jordal med bare 6000 plasser mangler Oslo fortsatt en byarena som man ser blir mer og mer vanlig. Telenor Arena har de siste to år hatt besøk av Bruce Springsteen, Rihanna, Beyonce, Bon Jovi m.fl.

Hvis Telenor Arena bare blir for idrett så vil Oslo mangle en innendørsarena som kan huse konserter med verdensstjernene. Bygges NJA som en multiarena må det samtidig bygges minst en treningshall.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 20. Juni 2015 17:04
Sorum skrev:Ser ut til at man stilt siktet inn på 6000 plasser, nøyaktig det samme som IOC hadde som krav til "Hockey 2" (Hockey 1 skulle ha plass til 12000).

Jeg mener arenaen burde ha minst 10-12000 plasser under hockeykamper. Håndballforbundet og fotballforbundet vurderer sammen å kjøpe Telenor Arena slik at den bare skal brukes til idrett. Mener dette gir mulighet for å trekke flere av arrangementene som nå har gått på Telenor Arena til Nye Jordal Amfi. Men da må NJA bygges større, kanskje med minst 10-12000 plasser på hockey, 14-16000 plasser på konserter. Bygger man mindre enn Oslo Spektrum er man på samme marked for konserter og events.

Oslo by trenger en storstue. Helsinki har Hartwall Arena, svenskene har Globen og Malmø arena, mens danskene nå bygger Royal Arena og de har allerede Boxen Arena i Herning. Bygges Nye Jordal med bare 6000 plasser mangler Oslo fortsatt en byarena som man ser blir mer og mer vanlig. Telenor Arena har de siste to år hatt besøk av Bruce Springsteen, Rihanna, Beyonce, Bon Jovi m.fl.

Hvis Telenor Arena bare blir for idrett så vil Oslo mangle en innendørsarena som kan huse konserter med verdensstjernene. Bygges NJA som en multiarena må det samtidig bygges minst en treningshall.

Det er dette som er framtidsretta! Er heilt enig!

Men om vi gløymer VM eit lite bel og berre ser på Vålerenga, er 6000 plassar ideelt for GET-ligaen, det kan bli trongt i sluttspelet, men det er OK, det skal det vera. Ny arena vil heilt naturleg generere det dobbelte jamført med i dag om Vålerenga hevdar seg i toppen. Vel og bra.

Men er det å byggje for framtida? Stavanger bygde for framtida, den framtida som var då dei starta og byggje, er vorte nåtid. Enn så lenge fungerer arenaen godt, men snakket om ein større arena er alt i gang.

Kva møter Vålerenga i framtida? Det kan vera mykje: Kan hende KHL, kan hende ein annan større serie enn i dag, kan hende publikumstala i GET (eller det som då tilsvarar GET) er heilt andre enn i dag, med mange gode arenaer. Vi anar konturane av arenaer i Bergen og Fredrikstad, kven veit om ti år. Då blir det smått for Oslo med 6000.

Innlegg: 7457
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 20. Juni 2015 21:17
Jeg tenker at Oslo kommune må tenke tanken på om de ønsker en Byarena i hovedstaden. Er Nye Jordal Amfi for å vise handlekraft etter at det ble nei til OL? Bygger de ishall med 6000 tilskuerplasser blir det nettopp en ishall, en ren erstatning for Jordal Amfi. Mulig de ser for seg konserter mm. men da spiser man bare av markedet til Spektrum. Hvis man senere kommer på at alle andre nordiske hovedsteder, og flere større byer, har multiarenaer med plass til 12000 ++ hvem skal man lene seg på som idrett og/klubb som kan være med å generere et behov for en slik arena?

Det må være enklere å få til en hype rundt et lag i Stavanger og i Hamar enn det er i Oslo. Oslo er innflytterby nr. 1, og hvor mange som kan kalle seg Oslo-folk er jeg usikker på. Og tillegg er ikke VIF og Klanen bare inkluderende (ikke vondt ment). Det å få folk til å strømme til VIF og Jordal er ikke bare enkelt. Mange har et feil? inntrykk av Klanen og vil ikke assosieres. Med en ny arena blir det enklere å gi et variert tilbud til publikum. Klart det vil komme flere med en ny arena, men at tallene skal dobles er jeg usikker på. Først og fremst får vi bare håpe at nivået på GET-ligaen blir både jevnere og bedre. Med bare 10 lag i serien, jeg håper på en utvidelse til 12 lag senere, og hvor to av lagene er slaktoffer blir det for mange uinteressante kamper (ser at det er et paradoks å ønske seg 12 lag, når bare åtte er gode nok nå, men håper jo på Bergen og Trondheim, og et lag fra Nord-Norge). For å være realist tenker jeg VIF kan ha 4000 i snitt i en arena som tar 6000, men at et snitt på 5000 bør være målet.

Sist sesong, den dårligste noensinne, hadde fem av kampene i serie og sluttspill over 4000 tilskuere og ytterligere fire kamper hadde over 3000 tilskuere. Jeg håper ingen av de norske lagene blir med i en eller annen utenlandsk serie. Både Stavanger, Storhamar og Vålerenga er lokomotiver i norsk ishockey og trengs for å løfte GET-ligaen videre.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 21. Juni 2015 15:42
Sorum skrev:Sist sesong, den dårligste noensinne, hadde fem av kampene i serie og sluttspill over 4000 tilskuere og ytterligere fire kamper hadde over 3000 tilskuere. Jeg håper ingen av de norske lagene blir med i en eller annen utenlandsk serie. Både Stavanger, Storhamar og Vålerenga er lokomotiver i norsk ishockey og trengs for å løfte GET-ligaen videre.

Her er nok eg meir optimustisk utifrå det som er vist i Stavanger; trur at ein GET-liga har eit større potensiale som kan blir teke ut ved konkurranse mellom dei "lokomotiva" du nemner, og i tillegg får vi Østfold (Fredrikstad-arena). Den kjem kanskje like tidleg som Oslo.

Det kan synast lite aktuelt med KHL-liknande serie no, men for framtida kan det fort det bli aktuelt. For går det eit tog i den retninga, kan det vera fleire som vil vera med, særleg Vålerenga som har lukta på KHL allereie. Ligg ein stor arena klar, er mykje av føresetnaden lagt for å hoppe på toget.
Brukerens avatar
Innlegg: 3119
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 21. Juni 2015 22:00
Sorum skrev:Ser ut til at man stilt siktet inn på 6000 plasser, nøyaktig det samme som IOC hadde som krav til "Hockey 2" (Hockey 1 skulle ha plass til 12000).

Jeg mener arenaen burde ha minst 10-12000 plasser under hockeykamper. Håndballforbundet og fotballforbundet vurderer sammen å kjøpe Telenor Arena slik at den bare skal brukes til idrett. Mener dette gir mulighet for å trekke flere av arrangementene som nå har gått på Telenor Arena til Nye Jordal Amfi. Men da må NJA bygges større, kanskje med minst 10-12000 plasser på hockey, 14-16000 plasser på konserter. Bygger man mindre enn Oslo Spektrum er man på samme marked for konserter og events.

Oslo by trenger en storstue. Helsinki har Hartwall Arena, svenskene har Globen og Malmø arena, mens danskene nå bygger Royal Arena og de har allerede Boxen Arena i Herning. Bygges Nye Jordal med bare 6000 plasser mangler Oslo fortsatt en byarena som man ser blir mer og mer vanlig. Telenor Arena har de siste to år hatt besøk av Bruce Springsteen, Rihanna, Beyonce, Bon Jovi m.fl.

Hvis Telenor Arena bare blir for idrett så vil Oslo mangle en innendørsarena som kan huse konserter med verdensstjernene. Bygges NJA som en multiarena må det samtidig bygges minst en treningshall.


Problemet er litt sånn at i Norge bygger vi bare store arenaer for OL og VM å ski, mens i våre naboland bygger de dem for hverdagen. Selvsagt burde Oslo hatt en arena tilsvarende hva andre nordiske byer på samme størrelse har.

Innlegg: 1687
Registrert: 08. August 2011 22:32
InnleggSkrevet: 22. Juni 2015 01:10
Fjella skrev:Alt. 1 kan vi berre gløyme med ein gong, for det slepp ikkje igjennom av riksantikvaren.


Jeg kan ikke skjønne hvorfor Jordal Amfi skal være bevaringsverdig. Montreal Forum eksisterer for eksempel ikke lengre for hockey og Joe Louis Arena kommer til å rives om noen år. Vi bør komme bort fra tankegangen om at middelmådig arkitektur og historisk betydningsløse bygninger skal bevares i dette kandet.

Mens vi snakker om Forum, det kan meget vel bli topphockey på Furuset igjen om kort tid.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 22. Juni 2015 14:30
sthans skrev:Jeg kan ikke skjønne hvorfor Jordal Amfi skal være bevaringsverdig. Montreal Forum eksisterer for eksempel ikke lengre for hockey og Joe Louis Arena kommer til å rives om noen år. Vi bør komme bort fra tankegangen om at middelmådig arkitektur og historisk betydningsløse bygninger skal bevares i dette kandet.

Mens vi snakker om Forum, det kan meget vel bli topphockey på Furuset igjen om kort tid.

Det er ingen ringare enn arkitekt Frode Rinnan som har teikna Jordal Amfi, same arkitekten som teikna Bislett stadion og Holmenkollbakken. Båe dei to andre OL-anlegga er rivne så Jordal Amfi står no att som det einaste minnet etter OL i Oslo i 1952. Dette er Nordens fyrste kunstfrostne ishockey- og kunstløpsarena. Jordal Amfi var kanskje det mest arkitektonisk vellukka av alle arenaene.

Annleis er det med det som er gjort seinare; her skal ein vera velviljug om ein i det heile vil kalle det arkitekttur. I mine augo ser det meste ut som eit stort blekkskur. Slikt er det ingen som vil bevare. Men å ta vare på noko av det opphavlege Jordal Amfi, er noko heilt anna. Det er med andre ord den sterkaste kulturarven norsk ishockey har, kanskje faktisk den sterkaste arven norsk idrott også har generelt sett når det gjeld anlegg. Vi kan jamføre Jordal Amfi med Stockholm stadion, olympia-stadion frå 1912
Jordal Amfi kan bli treningsbanen for den nye storhallen.

Kanskje kan ein rive den austre tribuna som ikkje gjer så mykje av seg på grunn av låg høgde, og la tribuna i den nye hallen få den plassen for å spara areal. Over det heile kjem eit nytt tak i ein arkitektonisk heilskap. Bort med blekk-skramlet!

Innlegg: 7457
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 22. Juni 2015 15:07
sthans skrev:
Fjella skrev:Alt. 1 kan vi berre gløyme med ein gong, for det slepp ikkje igjennom av riksantikvaren.


Jeg kan ikke skjønne hvorfor Jordal Amfi skal være bevaringsverdig. Montreal Forum eksisterer for eksempel ikke lengre for hockey og Joe Louis Arena kommer til å rives om noen år. Vi bør komme bort fra tankegangen om at middelmådig arkitektur og historisk betydningsløse bygninger skal bevares i dette kandet.

Mens vi snakker om Forum, det kan meget vel bli topphockey på Furuset igjen om kort tid.


Mener det er dett bygget, kalt rotunden, som er bevaringsverdig https://www.google.no/search?q=jordal+amfi&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sAaIVdmcFoX2UvyQspgG&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=621#imgrc=wXAULdoGXIBS2M%253A%3BI_cw2ohnq-kxoM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vif-hockey.no%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F07%252Fjordal_2kol.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vif-hockey.no%252Fom-klubben%252Fjordal-amfi%252F%3B630%3B427 Se også dette bildet https://www.google.no/search?q=jordal+amfi&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sAaIVdmcFoX2UvyQspgG&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=621#imgrc=Ge0X5JysyQ9aqM%253A%3Bt1h01xm2bZ62pM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sotahjornet.no%252Fimg%252Fartikler%252Fhockey_annet%252FJordal_Amfi_stage_and_stands_1952.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sotahjornet.no%252F%253Fp%253D5200%3B800%3B546

Liker Fjella sin ide om å rive tribune øst, den med VIP-bokser, og la arealet inngå i den nye hallen. Bør være mulig å pusse opp Rotunden og bruke den til noe fornuftig.
Brukerens avatar
Innlegg: 1499
Registrert: 26. August 2011 08:19
InnleggSkrevet: 22. Juni 2015 17:22
Sorum skrev:Mener det er dett bygget, kalt rotunden, som er bevaringsverdig


Nei, rotunden er den sylinderen som kobler amfien sammen med Ungdomshallen. Den er ikke vernet. Det er garderobebygget som er vernet, dvs. fasaden. Inni kan man herpe som man vil - noe man også har gjort opp gjennom årene.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 25. Juni 2015 07:48
Oslo kommune er vel i gang med planlegginga for Nye Jordal Amfi, men får vi innsyn i arbeidet? Eller er det slik at utkatet enno er ute på høyring? Har det vore til Riksantikvaren eller ligg det der på vent. Det ser då ut til at fristane for høyring er ute, men ikkje veit eg kvar vi skal gå for å sjå svara. Særleg interessant ville det ha vore å sjå svaret frå VIF. Det kan vega tungt. Er det nokon som kan lyfte fram Sørums visjon om ein byarena? Appropos Riksadvokanten - Jørn Holme fekk vel eit nytt åremål. Han er vel rekna for å vera ein temmeleg "snill" riksantikvar.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 25. Juni 2015 07:56
Jordal Amfi er ikkje berre eit ikon for hockey, men også for kunstløp. Vi får håpe at isflata kan bli renovert som treningarena i samband med nyhallen. Det er sanneleg ikkje for mykje om Oslo kommune aukar isarealet innadørs i Oslo. Det kjem ein hall på Frogner for kunstløp. Kanskje burde den få bli delt mellom hockey og kunstløp, medan det same vart gjort på Gamle Jordal Amfi. Då får vi spreidd dei to idrottane betre utover byen.

Eller er det kanskje slik at dei to treningsmiljøa ynskjer konsentrasjon?

Innlegg: 143
Registrert: 23. April 2012 15:22
InnleggSkrevet: 25. Juni 2015 14:49
Jordal amfi ser ikke ut og burde vært revet for lenge siden... Må slutte å frede all slags bygg bare fordi det engang var ditt eller datt.
Riv og bygg noe nytt, bedre og ikke minst finere
Brukerens avatar
Innlegg: 3119
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 25. Juni 2015 23:46
Fjella skrev:Jordal Amfi er ikkje berre eit ikon for hockey, men også for kunstløp. Vi får håpe at isflata kan bli renovert som treningarena i samband med nyhallen. Det er sanneleg ikkje for mykje om Oslo kommune aukar isarealet innadørs i Oslo. Det kjem ein hall på Frogner for kunstløp. Kanskje burde den få bli delt mellom hockey og kunstløp, medan det same vart gjort på Gamle Jordal Amfi. Då får vi spreidd dei to idrottane betre utover byen.

Eller er det kanskje slik at dei to treningsmiljøa ynskjer konsentrasjon?


Riv gamle Jordal Amfi. Det er ingenting der å spare på. En løsning basert på det gamle vil bli fordyrende både for anlegg og senere drift, og du får garantert ikke Riksantikvaren til å ta regningen.

For den nye hallen på Frogner er det litt merkelig at denne skal bli kun for kunstløp når det tidligere har vært bemerket nettopp mangelen på ishockeytilbud i Oslo Vest.

http://www.vg.no/sport/ishockey/ishocke ... /a/532357/
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 26. Juni 2015 23:04
Oligarken skrev:Jordal amfi ser ikke ut og burde vært revet for lenge siden... Må slutte å frede all slags bygg bare fordi det engang var ditt eller datt.
Riv og bygg noe nytt, bedre og ikke minst finere

Det som du kallar ditt eller datt, kallar andre kulturarv.
Men for at vi ikkje skal misforstå kvarandre, er det vel ingen som vil ta vare på dei stygge skura som kransar Amfien og blekktaket over. Men delar av tribuneanlegget er uttrykk for solid arkitektur og bør absolutt takast vare på.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 26. Juni 2015 23:15
[quote=Riv gamle Jordal Amfi. Det er ingenting der å spare på. En løsning basert på det gamle vil bli fordyrende både for anlegg og senere drift, og du får garantert ikke Riksantikvaren til å ta regningen.[/quote]
Riksantikvaren tek definitivt ikkje rekninga for nye treningshallar for ishockey. Det er nettopp det gamle Jordal Amfi kan blli. Treningshall i tilknyting til ein ny hall, bygd saman, sjå forslaga over. Dette er eit reknestykke som eg vil sjå. Det er ikkje gratis å rive Jordal Amfi heller. Det Riksantikvaren kan gjera er å forpurre heile anlegget i år framover om berre riving er alternativet.
Beste helsing til alle hockey-hjarte frå St. Petersburg. Her er flotte dagar og kvite netter!

Innlegg: 186
Registrert: 10. Mai 2012 21:54
InnleggSkrevet: 27. Juni 2015 06:11
Det er ikke takhøyde nok for å gjøre med Jordal Amfi som med gamle ærverdige Maple Leafs Garden:

http://www.mattamyathleticcentre.ca/arena-info

Innlegg: 67
Registrert: 31. August 2011 13:34
InnleggSkrevet: 03. Juli 2015 12:24
Slik blir nye Jordal amfi:

http://www.osloby.no/nyheter/Slik-blir- ... 79217.html

5 500 plasser. Byggestart januar 2017, klar til serieåpning 2018.
Ilkka
Brukerens avatar
Innlegg: 3119
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 03. Juli 2015 16:14
ilkka skrev:Slik blir nye Jordal amfi:

http://www.osloby.no/nyheter/Slik-blir- ... 79217.html

5 500 plasser. Byggestart januar 2017, klar til serieåpning 2018.


For liten.
Her burde en tatt lærdom fra Stavanger.
Brukerens avatar
Innlegg: 1499
Registrert: 26. August 2011 08:19
InnleggSkrevet: 03. Juli 2015 22:01
Fjella skrev:Det Riksantikvaren kan gjera er å forpurre heile anlegget i år framover om berre riving er alternativet.


Hva er det folk hele tiden skal snakke om riksantikvaren og freding om? Det er sludder og vås.

Fasaden på garderobebygget er fredet. Intet annet. Intet mer kommer til å bli fredet heller. Fasaden er tegnet inn i nye Jordal Amfi.

Case closed.
Brukerens avatar
Innlegg: 785
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 05. Juli 2015 07:57
Nesrene skrev:
Fjella skrev:Det Riksantikvaren kan gjera er å forpurre heile anlegget i år framover om berre riving er alternativet.


Hva er det folk hele tiden skal snakke om riksantikvaren og freding om? Det er sludder og vås.

Fasaden på garderobebygget er fredet. Intet annet. Intet mer kommer til å bli fredet heller. Fasaden er tegnet inn i nye Jordal Amfi.
Case closed.
Å laga ein kopi er ikkje det same som å bevare, så her blir det ein runde med riksantikvaren/byantikvaren.
Vårerenga er svært dårleg behandla i denne saka:
1) Ikkje får dei ein arena som er stor nok for framtida
2) Kampane må spelast i hallar utan kapasitet i byggjeperioden (1 1/2år)

Det er utruleg at Kjær kan vera nøgd med dette, når ein kunne ha bygd Nye Jordal Amfi saman med den gamle, og hatt arenen også under byggjeperioden, slik det vart gjort for Färjestad. Dermed hadde det også vorte ein ekstra treningshall på Jordal.
Brukerens avatar
Innlegg: 1499
Registrert: 26. August 2011 08:19
InnleggSkrevet: 06. Juli 2015 09:41
Fjella skrev:Å laga ein kopi er ikkje det same som å bevare


Hvor har du det fra at det skal lages en kopi av fasaden?

Innlegg: 2446
Registrert: 08. August 2011 14:24
InnleggSkrevet: 06. Juli 2015 18:10
Med en ny arena som tar "bare" 5.500 kunne man vel like gjerne brukt Spektrum?
Storhamardrakter ønskes kjøpt!
- http://www.storhamargameworn.com/ -
Brukerens avatar
Innlegg: 1499
Registrert: 26. August 2011 08:19
InnleggSkrevet: 06. Juli 2015 18:29
StorhamarGameworn skrev:Med en ny arena som tar "bare" 5.500 kunne man vel like gjerne brukt Spektrum?


Spektrum er way too expensive. Er jo det som er grunnen til at man ser på Foroset Forom og garasjen det 1,5 året man må spille annet sted.
Brukerens avatar
Innlegg: 5311
Registrert: 19. Oktober 2011 10:23
InnleggSkrevet: 06. Juli 2015 20:00
Blir det NHL-size på isen eller?
Neste

Gå til Hockeynorge

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest