Publikum 2017 - 2018


Innlegg: 7557
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 05. Desember 2017 22:18
Kampen Vålerenga-Storhamar som var berammet til søndag 14. januar er nå flyttet til lørdag 13. januar kl. 1600 i Gjøvik fjellhall !

http://www.vif-hockey.no/2017/12/05/ny-match-gjovik/

Innlegg: 127
Registrert: 12. Juli 2017 17:46
InnleggSkrevet: 05. Desember 2017 22:50
Sorum skrev:Kampen Vålerenga-Storhamar som var berammet til søndag 14. januar er nå flyttet til lørdag 13. januar kl. 1600 i Gjøvik fjellhall !

http://www.vif-hockey.no/2017/12/05/ny-match-gjovik/

Får bare håpe de klarer å få til en kamp i Spektrum neste sesong. Eventuelt en winter classic selv om utendørskamper er en sportslig nedtur
Storhamar
Brynäs
London Knights
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 31. Desember 2017 17:47
Sorum skrev:Kampen Vålerenga-Storhamar som var berammet til søndag 14. januar er nå flyttet til lørdag 13. januar kl. 1600 i Gjøvik fjellhall !

http://www.vif-hockey.no/2017/12/05/ny-match-gjovik/

Godt nytt!
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 31. Desember 2017 17:57
I år ser det ut til at serieoppsettet berre er rot, med utsette kampar over ein lav sko. Vel er desember føre jul ein dårleg månad generelt sett, men maken til nedtur for desember skal ein leite lenge etter. M/S drog 260 og Lørenskog 247 i 30. serierunde. Det må arbeidast skikkeleg med oppsettet føre neste sesong.

Derimot vart romjulskampane ein suksess også i år. Vi burde ha kampar også 2. juledag. Ikkje alle lag maktar det, men dei som gjer det, burde få sjansen. Ein av førjulskampane kunne då bli flytt til andre juledag og neste heimekamp kunne då bli 30. des. og ikkje 28. des. slik at romjulskampane ikkje kom for tett.
Brukerens avatar
Innlegg: 3151
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 31. Desember 2017 18:21
Fjella skrev:I år ser det ut til at serieoppsettet berre er rot, med utsette kampar over ein lav sko. Vel er desember føre jul ein dårleg månad generelt sett, men maken til nedtur for desember skal ein leite lenge etter. M/S drog 260 og Lørenskog 247 i 30. serierunde. Det må arbeidast skikkeleg med oppsettet føre neste sesong.

Derimot vart romjulskampane ein suksess også i år. Vi burde ha kampar også 2. juledag. Ikkje alle lag maktar det, men dei som gjer det, burde få sjansen. Ein av førjulskampane kunne då bli flytt til andre juledag og neste heimekamp kunne då bli 30. des. og ikkje 28. des. slik at romjulskampane ikkje kom for tett.


Litt faglig lesestoff til deg som takk for godt arbeid med tilskuertall gjennom nok et år.

http://www.eurohockeyclubs.com/news/12- ... ops-europe
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 01. Januar 2018 17:49
DonCherry skrev:Litt faglig lesestoff til deg som takk for godt arbeid med tilskuertall gjennom nok et år.

http://www.eurohockeyclubs.com/news/12- ... ops-europe

Takk, interessant artikkel, midt i blinken for meg.

Artikkelen er skriven av Szymon Szemberg. Dette meiner han er viktiige årsakar til at Sveits har greidd seg så bra, dvs. har det høgste publikumstalet uansett liga i Europa, berre NHL er høgare i verdssamanheng. Eg vil kommentere somme av punkta der eg dreg jamføringar med vår GET-ligaen.

1. Konstant format på serien, og enkle reglar for opp og nedrykk mellom nivå 1 og 2. Dette er oppfylt også i GET/1. div.

2. I høve til andre nasjonale kvalitetsseriar er det få kampar. Det er berre 50 kampar per lag mot 52, 54 og 60 i andre store ligaer i Europa. Alle kampane blir dermed relevante, sjå også pkt. 1. I GET er det også bra om ikkje klubbane sjølve har rota det til slik som i år med å pakke kampar i klynger. Vanlegvis er det ikkje gale i GET for sesongar utan OL. Men det kan gjerast mykje betre. Kan koma inn på det ein annan gong.
Ein ting det ikkje blir sagt noko om er derby-kampar. Det må vera 6 av dei i Sveits sidan 11x4 framleis er 44 og ikkje 50. Dette burde vore innført også i Noreg ved å sløyfe enden av den skakke GET-serien vi har, der laga ikkje får utdelt like mange heimekampar. Med firedobbel serie og 10 lag blir det med 6 derby-kampar 42 serierundar. Då hadde vi også sluppe tre kampar i veka.

3. Faste speldagar. GET- vanlegvis ikkje så verst. Somme klubbar i GET slurvar her ved å veksle mellom laurdag og sundag. Så har vi TV-kampen framskoten, det må vi leve med.

4. Grense for utlengingar i Sveits så låg som fire. Slikt kan ein gjera når ein står utanfor EU, seier forfattaren, men vi har altså fått det til som ei friviljug ordning om enn med sju i staden for fire. Denne grensa burde vore lågare også hjå oss, men sidan det er ei frivillig ordning må alle lag vera samde. Får å få til det må ein gå varsamt fram, prøve å redusere til seks eller kanskje la målvakta gå for to t.d. Argumenta for nedskjering kjenner vi frå debatten vår. 1) Dei som blir henta, blir av høgre kvailtet og 2) Fleire nasjonale får sjansen.

5. Dei fleste sveitsiske spelarane blir i ligaen. Her er det lite vi kan gjera, og argumenta mot er også sterke om vi vil ha gode landslag.

6. Sveits er eit lite land med stutte avstandar, slik at borte-supportarar ikkje treng overnatting. Hjå oss er det stort sett slik med Stavanger som unntak (men vi ynskjer vel eigentleg å ta heile landet i bruk).

7. Sjå originalen

8. Historiske rivalar, er vel slik i alle ligaer meir eller mindre.

9. Sjå original. Kan ikkje sjå at dette punktet er viktig, kanskje tvert imot.

10. Fotballen er ikkje drepen for hockeyen i Sveits. Enn så lenge heller ikkje for GET, men utviklinga har gått meir og meir i retning av overlapping mellom seriane.

11. Alt under same paraplyen. Altså godt samarbeid mellom dei to øvste divisjonane. Det har vi vel hos oss også?

12. Spelar ein underhaldande ishockey, gøy å gå på hockey-kamp i Sveits, sjølv om ikkje alle arenaane er like gode. Hjå oss er det vel berre Stavanger, Hamar, Lillehammer? Sparta? som held mål. I 1. div. har vi Gjøvik som held mål.

Innlegg: 7557
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 03. Januar 2018 02:21
Fjella skrev:

Derimot vart romjulskampane ein suksess også i år. Vi burde ha kampar også 2. juledag. Ikkje alle lag maktar det, men dei som gjer det, burde få sjansen. Ein av førjulskampane kunne då bli flytt til andre juledag og neste heimekamp kunne då bli 30. des. og ikkje 28. des. slik at romjulskampane ikkje kom for tett.


Tre kamper i romjula tror jeg kan bli bra. Men 2. juledag ville jeg ikke ha satset på. De fleste har nok tradisjoner den dagen. Men vi kan spille 27., 29. og 30. To kamper på to dager. Jeg tror det kan fungere.
Brukerens avatar
Innlegg: 5370
Registrert: 19. Oktober 2011 10:23
InnleggSkrevet: 03. Januar 2018 22:16
Sorum skrev:Tre kamper i romjula tror jeg kan bli bra. Men 2. juledag ville jeg ikke ha satset på. De fleste har nok tradisjoner den dagen. Men vi kan spille 27., 29. og 30. To kamper på to dager. Jeg tror det kan fungere.

Nei takk, veldig mange har flere pliktoppdrag i romjula. Det holder å sjonglere inn 2 kamper der, og en ekstra kamp mot et annet lag vil ødelegge noe av det spesielle med dobbeltoppgjørene. Less is more :)

Innlegg: 7557
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 03. Januar 2018 23:14
Drebin skrev:
Sorum skrev:Tre kamper i romjula tror jeg kan bli bra. Men 2. juledag ville jeg ikke ha satset på. De fleste har nok tradisjoner den dagen. Men vi kan spille 27., 29. og 30. To kamper på to dager. Jeg tror det kan fungere.

Nei takk, veldig mange har flere pliktoppdrag i romjula. Det holder å sjonglere inn 2 kamper der, og en ekstra kamp mot et annet lag vil ødelegge noe av det spesielle med dobbeltoppgjørene. Less is more :)


Ja, det kan godt være at to kamper er nok i romjula.
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 28. Februar 2018 21:51
Slik gjekk det i år:

Storhamar 4301
Stavanger 3707
Sparta 2152
Lillehammer 1915
Frisk 1623
Stjernen 1384
Vålerenga 1308
Kongsvinger 649
Lørenskog 630
M/S 558
Snitt 1823

Det er ei solid spreiing i toppen av denne lista. Dei fire fyrste er faktisk åleine i kvart sitt tusental. Så er det svært imponerande av Storhamar, det som laget har fått til i år. I dei siste åra har det vore nokså jamt mellom Storhamar og Stavanger, men no er svstanden voren heile 600 i snitt. Det er mykje. Med slike tal for Storhamar er det vel inga bane her i GET som kan ta inn så mange. Det må eventuelt vera dei gongene Vålerenga spelar på Gjøvik.

Stavanger har mist publikum etter ein dårleg sesong, men har enno eit fast grep på publikum. Det er ikkje verst, så eg trur interessa der vil halde seg godt oppe også i framtida. Men det mest stabile laget er Sparta som held seg på rett side av 2000-talet. Og så er det imponerande med Lillehammer som ligg rett under. No protesterer vel folk på det eg skriv, og trur eg har gløymt Hockey Classic. Det har eg ikkje, men det som vart vist då i Håkons Hall var imponerande. Når det er sagt, er det rart at talet for Lillehammer ikkje er endå høgre med denne suksessen i Hockey Classic.

Frisk har kome seg opp over 1500, men kunne vi kunne ha venta enda meir etter ein god, men trass alt noko variabel sesong. Så har vi Stjernen som så vidt greidde å slå Vålerenga. Sistnemnde sleit verkeleg med å få folk til Furuset forum, men det betra seg utover sesongen.

Til slutt har vi tre 3-siffer-lag, Kongsvinger, Lørenskog og M/S. Kongsvinger hadde ein bra periode midt i sesongen, og då kom folket. Men likevel godt å slå dei to andre laga i oppslutning med så dårlege sportslege resultat.

Gjennomsnittet for alle laga, altså 1823 er korrigert for ulikt tal med heimekampar. Sørum likar ikkje det, så eg har måtta rekne ut ein såkalla Sørum-korreksjon for å kunne presentere det aritmetiske middelet av alle kampane. Det er 1822. I år balanserer det så og seia mellom gode og dårlege lag. Det at Storhamar berre har 22 heimekampar, blir kompensert av at Lørenskog og M/S også har berre 22. Sørumkorreksjonen er dermed berre på -1 i år.
Sist endret av Fjella den 28. Februar 2018 22:23, endret 1 gang

Innlegg: 719
Registrert: 22. Mars 2017 12:25
InnleggSkrevet: 28. Februar 2018 22:13
Takk Fjella for statistikken. Interessant lesing. Enig med deg ang kommentarene ang. Lillehammer. Hadde forventet et høyere snitt mtp Hockey Classic samt en god sportslig sesong!!!
- Memento Mori -
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 28. Februar 2018 22:21
Kva lag drog meir folk enn i fjor? Her er tala:

1 Lillehammer +335
2 Kongsvinger +257
3 Frisk +249
4 M/S +95
5 Sparta +61
6 Storhamar -213
7 Stavanger -298
8 Lørenskog -381
9 Stjernen -553
10 Vålerenga -880
Gjennomsnitt -133

Fem lag auka sidan i fjor, og fem lag minka oppslutninga, men likevel gjekk det i stor ubalanse, med ein nedgang på 133. Vi ser at det er fyrst og fremst Lillehammer som har auka, og det er på grunn av Hockey Classic. Elles er det imponerande av Kongsvinger med ein oppgang på 257, og også bra gjort av Frisk med +249. Det er bra at også Sparta har auka trass i ein fenomenal sesong av fotballaget frå byen. Så ser vi at både Storhamar og Stavanger har hatt tilbakegangar på mellom to og tre hundre. Detter ser mykje ut, men sidan laga drog så mykje folk i fjor, er det likevel ikkje så ille rekna i %.

Tilbakegangen for Stjernen og Vålerenga er derimot formidabel. Årsaka kjenner vi jo, Winter Classic i fjor for Stjernen og rivinga av Jordal Amfi for Vålerenga.

Nedgangen på 133 fører til at oppgangen i hockey-publikum har snudd for for fyrste gong sidan 2011, og vi må tilbake til 2014 for å finne eit lågare tal. Vi ser likevel framtida ljost i møte med ein del nye arenaer på gang.
Brukerens avatar
Innlegg: 3151
Registrert: 12. Oktober 2011 11:43
InnleggSkrevet: 01. Mars 2018 18:31
Fjella skrev:Kva lag drog meir folk enn i fjor? Her er tala:

1 Lillehammer +335
2 Kongsvinger +257
3 Frisk +249
4 M/S +95
5 Sparta +61
6 Storhamar -213
7 Stavanger -298
8 Lørenskog -381
9 Stjernen -553
10 Vålerenga -880
Gjennomsnitt -133

Fem lag auka sidan i fjor, og fem lag minka oppslutninga, men likevel gjekk det i stor ubalanse, med ein nedgang på 133. Vi ser at det er fyrst og fremst Lillehammer som har auka, og det er på grunn av Hockey Classic. Elles er det imponerande av Kongsvinger med ein oppgang på 257, og også bra gjort av Frisk med +249. Det er bra at også Sparta har auka trass i ein fenomenal sesong av fotballaget frå byen. Så ser vi at både Storhamar og Stavanger har hatt tilbakegangar på mellom to og tre hundre. Detter ser mykje ut, men sidan laga drog så mykje folk i fjor, er det likevel ikkje så ille rekna i %.

Tilbakegangen for Stjernen og Vålerenga er derimot formidabel. Årsaka kjenner vi jo, Winter Classic i fjor for Stjernen og rivinga av Jordal Amfi for Vålerenga.

Nedgangen på 133 fører til at oppgangen i hockey-publikum har snudd for for fyrste gong sidan 2011, og vi må tilbake til 2014 for å finne eit lågare tal. Vi ser likevel framtida ljost i møte med ein del nye arenaer på gang.


Uten rivingen av Jordal Amfi ville det vært en økning denne sesongen. Det triste er at Oslo kommune sikkert kunne ventet et år med oppstart gitt hva en i ettertid vet om den byggesaken. Gledelig med et oppsving for Kongsvinger.

Det var NM storbakke i nasjonalanlegget Holmenkollen i går med mange medaljevinnere fra OL i luften. På tilskuertribunene et sted mellom 10-15 tilskuere er det blitt meg fortalt.

La oss håpe på fulle tribuner i sluttspillet selv uten OL medaljører.
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 03. Mars 2018 10:19
Det er på tid å gjera ei enkel analyse av 1. divisjon også.

Laga drog dette publikumet:

1 Nidaros 815
2 Narvik 571
3 Comet 563
4 Ringerike 433
5 Gjøvik 314
6 Tønsberg 201
7 Furuset 110
8 Hasle/Løren 94
9 Grüner 88
Gjennomsnitt 354

Det er imponerande av Nidaros å dra så mykje folk sjølv om sesongen ikkje har vore så mykje å skryte av. Oppslutninga er betre enn for både Kongsvinger, Lørenskog og M/S i GET. Narvik og Comet slår ikkje Kongsvinger, men dreg litt meir folk enn M/S.

Det har vore to kampar som har hatt over 1000 på tribunane, Comet mest med 1048 og Nidaros med 1017. For Comet har problemet vore at oppslutninga har falle gjennom serien. Årsaka er etter alt å døme at Comet hadde vanskar med å hange med i kampen om kvalik-plass. Dette var særleg tydeleg i dei to siste kampane då laget definitivt av hekta av på førehand. Elles er det ein generell tendens til at frammøtet søkk etterkvart som serien går. Om vi deler inn serien i fire, får vi desse gjennomsnittstala: 388, 377, 343 og 320. Gjøvik må nemnast - det er imponarande av Gjøvik som har lege i botnen av tabellen, men som likevel har det 5. beste snittet i serien.

Bydellslaga i Oslo har problem med å dra folk - det vantar kanskje bydelspatriotisme. Dei ligg på dei tre siste plassane i statistikken. Haugesund i 2. div har betre oppslutnad. Der er det forresten heile 5 lag som dreg over 100 i snitt - Haugesund, Bergen Sth-YA, Astor og Kråkene.

Framgang og tilbakegang:

1 Ringerike 82
2 Nidaros 18
3 Narvik 15
4 Gjøvik -1
5 Furuset -2
6 Grüner -3
7 Hasle/Løren -11
8 Comet -21
Gjennomsnitt +17

Ringerike har hatt ein solid framgang. Det er ikkje så rart for Ringerike har kanskje vore det mest stabile laget gjennom serien saman med Narvik. Elles er det fint at Narvik no har snudd trenden med nedgang, og igjen imponerande av Nidaros. Elles ser vi at H/L og Comet har hatt tilbakegang, medan Gjøvik, Furuset og Grüner har hatt stillstand.

Samla sett har det vore framgang for 1. div når vi berre ser på dei 8 laga som var med både i fjor og i år. Det tyder på svakt aukande interesse. For divisjonen, når vi tek med alle lag, har det vore stillstand. Det kjem av at Bergen som drog godt med folk i fjor, har falle ut. Vi må ha Bergen tilbake - snart, men ikkje for snart.
Brukerens avatar
Innlegg: 5370
Registrert: 19. Oktober 2011 10:23
InnleggSkrevet: 03. Mars 2018 13:35
Fjella skrev:Slik gjekk det i år:

Storhamars tall er gode, men lider nok litt av at serien nærmest var avgjort veldig tidlig. Og vi hadde 5 hjemmekamper på slutten etter at gullet var avgjort, som sikkert kunne hatt 1-2000 tilskuere ekstra om det var avgjørende kamper.

Hvordan ser Lillehammers tall ut om du bytter ut Håkons Hall med en vanlig seriekamp mot Storhamar med drøye 2000 tilskuere?

Innlegg: 243
Registrert: 16. August 2011 13:46
InnleggSkrevet: 03. Mars 2018 13:50
8000 færre tilskuere på 23 hjemmekamper skulle bety et snitt på ca 350 mindre enn tallene over.

Innlegg: 196
Registrert: 11. August 2011 08:55
Bosted: Enebolig, Bakkebygrenda
InnleggSkrevet: 04. Mars 2018 10:49
Vanstaalduinen skrev:8000 færre tilskuere på 23 hjemmekamper skulle bety et snitt på ca 350 mindre enn tallene over.


Som forventet det, Lillehammer drar ikke mer folk med bedre sportslige resultater.

Første kvart var det mellom 1600 og 1700 tilskuere.

Hvorfor kommer ikke mer folk i Kristins Hall?
-hawk-
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 04. Mars 2018 11:13
hawk skrev:
Vanstaalduinen skrev:8000 færre tilskuere på 23 hjemmekamper skulle bety et snitt på ca 350 mindre enn tallene over.


Som forventet det, Lillehammer drar ikke mer folk med bedre sportslige resultater.

Første kvart var det mellom 1600 og 1700 tilskuere.

Hvorfor kommer ikke mer folk i Kristins Hall?


Sant nok, om eg legg 2145 (som kom for å sjå siste kampen mot Storhamar) i staden for Hoekey Classic, får eg om lag det same som i fjor.

Lakkmustesten blir vel den 3. kvarten. Då må vel folk koma når det står 2-0 i kampar. Likevel må eg nemne at Lillehammer har det fjerde beste publikumstalet etter dei to fyrste rundane, berre Storhamar, Stavanger og Sparta er betre.

Innlegg: 871
Registrert: 23. Desember 2011 20:26
InnleggSkrevet: 04. Mars 2018 11:23
hawk skrev:
Vanstaalduinen skrev:8000 færre tilskuere på 23 hjemmekamper skulle bety et snitt på ca 350 mindre enn tallene over.


Som forventet det, Lillehammer drar ikke mer folk med bedre sportslige resultater.

Første kvart var det mellom 1600 og 1700 tilskuere.

Hvorfor kommer ikke mer folk i Kristins Hall?

Det har jeg gitt opp med å prøve å forstå.. Bør bikke 2000 på kampen i morra, men jeg har mine tvil

Innlegg: 2454
Registrert: 08. August 2011 16:57
InnleggSkrevet: 04. Mars 2018 11:31
hawk skrev:
Vanstaalduinen skrev:8000 færre tilskuere på 23 hjemmekamper skulle bety et snitt på ca 350 mindre enn tallene over.


Som forventet det, Lillehammer drar ikke mer folk med bedre sportslige resultater.

Første kvart var det mellom 1600 og 1700 tilskuere.

Hvorfor kommer ikke mer folk i Kristins Hall?


Samtidig er det et tilskuertall over det reelle snittet til klubben. Kan noen av de andre lagene i kvarten matche det? MS kanskje? Kanskje også Enga, siden de har to kamper på Gjøvik?

Det er ikke noe forsvar, burde i langt grad være tett opp mot 2000 på Lillehammer langt oftere.

Innlegg: 7557
Registrert: 15. August 2011 20:55
InnleggSkrevet: 05. Mars 2018 01:08
For VIF gjelder at snittet i Furuset Forum ville ha vært 1011 hvis de to kampene mot SIL ikke hadde blitt spilt på Gjøvik. Da setter jeg 1500 pr kamp i Forum mot SIL.

Det ser vel ut til at tallene fra Stjernehallen er veldig misvisende. Må være et stort antall kort (sponsor m.fl) som ikke benyttes. Ser det nå i kvalikkampen mot Narvik at det kommer bare 624, og snittet i serien er på 1384.

Innlegg: 5481
Registrert: 11. August 2011 11:08
InnleggSkrevet: 05. Mars 2018 07:46
I stjernehallen kan du nok trekke fra 30-50% av det oppgitte antallet. :)
"-Vi skal ende blant topp tre i serien. Jeg hater å tape."
Brukerens avatar
Innlegg: 792
Registrert: 27. August 2011 18:54
InnleggSkrevet: 15. Mars 2018 12:59
Medan vi ventar på semifinalane, kan vi ta ein tittt på oppslutnaden om kvarten.

Det vart ikkje spela fleire enn 20 kampar som må seiast å vera lite, ein gjekk til fire, to gjekk til fem og berre ein gjekk til seks kampar; ingen til sju. I fjor vart det spela heile 24 kampar og to gjek til sju. Då hadde vi ein feiande flott kvarfinale-serie der Storhamar snitta med fantastiske 5353. I fjor var snittet 2217 for alle kampane. I år var laga ikkje nær noko slikt med snitt på 1748 som er ein nedgang på 469.

Særleg er nedgangen for Storhamar stor i absolutte tal. I år tykte nok folk det ikkje var så interessant med kampane mot Lørenskog, men samla likevel mest folk av alle med 3282. Stavanger hadde to heimekampar i fjor og to i år, og auka frå 2821 til 2915. Pen auke var det for Lillehammer og Frisk også som hadde attraktive motstandarar. Vålerenga og Sparta hadde derimot nedgang. No var det tre lag som snitta på under 1000: Vålerenga 987, M/S 883 og Lørenskog 929. M/S hadde likevel ein god auke jamført med førre gongen M/S spela kvartfinalar (2016) for då samla laget berre i snitt 338 sjeler.

Eit snitt på 1748 er ikkje særleg triveleg, vi må tilbake til 2013 for å finne noko dårlegare.

Innlegg: 289
Registrert: 29. Mars 2016 20:41
InnleggSkrevet: 15. Mars 2018 13:21
Tipper snittet til Frisk med god hjelp fra Hamarsinger går solid opp i semien. På Hamar vil det være 5500-6000 på resten av kampene i år.

Hvis det ikke blir mer enn 2000 på Lillehammer i semien så er det nesten flaut. Stappfullt om det blir Storhamar i en finale.

I Sarpsborg vil det være tilnærmet fullt resten av sesongen.

Sånn sett så hadde det vært gøy om publikumslagene og de eneste lagene med god supporter kultur hadde spilt finalen, Storhamar vs Sparta.

Innlegg: 818
Registrert: 03. Juli 2012 20:20
InnleggSkrevet: 15. Mars 2018 14:50
Hamburger skrev:Sånn sett så hadde det vært gøy om publikumslagene og de eneste lagene med god supporter kultur hadde spilt finalen, Storhamar vs Sparta.

At disse er de eneste lagene med god supporterkultur er en påstand. Frisk hadde utsolgt hall i alle tre finalekampene i fjor, midt i påskeferien, mot Oilers som ikke kom med i nærheten like mange folk som man kan forvente av eksempelvis Storhamar.

Hvis ikke Frisk går til finalen håper jeg på Fjøs-derby. Hvis Frisk av en eller annen grunn skulle klare det så håper jeg på Sparta, av sportslige grunner. Fullt blir det uansett.
ForrigeNeste

Gå til Get-Ligaen, 1.divisjon og A-landslaget

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 17 gjester